test aankoop huren en verhuren

De Leverancier van de App van een App van Derden is als enige aansprakelijk voor de inhoud van, garanties op en uw eventuele vorderingen tegen de App van de Derden.
U zult gedurende vijftien minuten bijkomende In-App Aankopen kunnen doen zonder uw account opnieuw te authenticeren, tenzij u ons hebt gevraagd om voor elke aankoop een wachtwoord te vereisen of tenzij u Touch ID ingeschakeld hebt.De volledige prijs van een Seizoenspas of een Multi-pas wordt op het ogenblik van de Transactie aangerekend.Als u Touch ID voor Transacties activeert, zullen wij u vragen om alle Transacties met uw vingerafdruk te authenticeren.De voornoemde beperkingen zijn ook van toepassing als het hierboven vermelde verhaal niet aan zijn wezenlijke doel voldoet.De prijzen van Content kunnen op elk ogenblik veranderen.DE diensten prostitution verviers EN alle VIA DE diensten aaeleverde producten EN diensten (tenzij uitdrukkelijk anders verklaard door apple) worden TEN behoeve VAN UW gebruik geleverd IN DE staat waarin deze zich bevinden EN zoals beschikbaar gesteld, zonder HET geven VAN enige impliciete EN/OF expliciete garanties, MET.Voor zover HET niet BIJ WET IS verboden, ZAL DE licentiegever IN geen enkel geval aansprakelijk zijn voor persoonlijk letsel OF voor enige incidentele, bijzondere, indirecte OF gevolgschade, MET inbegrip VAN maar niet beperkt TOT schade door verlies VAN baten, verlies VAN gegevens OF onderbreking.U ontvangt geen recht of licentie met betrekking tot een van de voornoemde handelsmerken.
De Organisator moet 18 jaar of ouder zijn en de ouder of wettelijke voogd zijn van een Gezinslid jonger dan 13 jaar of de equivalente minimumleeftijd in uw Land (zoals ingevoerd tijdens het registratieproces).De Content van een Seizoenspas of Multi-pas kan tot 90 dagen na het beschikbaar worden van de laatste aflevering worden gedownload.U kunt de mogelijkheid om In-App Aankopen te doen uitschakelen door deze instructies te volgen: m/en-us/HT201304.De Licentiegever kan deze informatie gebruiken om zijn producten te verbeteren of om u diensten of technologieën te leveren, op voorwaarde dat dit gebeurt op een manier waarop u niet persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.Bezoek m/kb/HT5582 voor details over de facturering van Transacties.Personen die in naam van een commerciële onderneming, een overheidsorganisatie of een onderwijsinstelling (een 'Onderneming handelen, mogen Apps downloaden en synchroniseren voor gebruik door ofwel (i) een enkele persoon op een of meer apparaten die eigendom zijn van of gebruikt worden door een Onderneming;.U kan tot 100.000 muzieknummers uploaden.Alle Gezinsleden moeten hetzelfde Land delen.Apple kan een verzoek om terugbetaling weigeren indien het bewijzen van fraude, misbruik van terugbetaling of ander manipulerend gedrag vaststelt die Apple recht geven op een tegenvordering.De voorwaarden van deze Standaard Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers gelden voor alle inhoud, materialen of diensten die toegankelijk zijn via of worden aangekocht in de Gelicentieerde Applicatie, en voor de upgrades die de Licentiegever levert als vervanging van of aanvulling op de oorspronkelijke Gelicentieerde Applicatie, tenzij.


[L_RANDNUM-10-999]