Ao diên Sam Mendes cho rng 'ây thc s la mt cuc cách mng!' bi ây là ln u tiên trong alice nutter witch grave lch s, James Bond s ng hành cùng mt Bond girl cùng tui ca mình.
Chung tôi muôn tim ra cach khc hoa cuôc hôn nhân nay sao cho khan gia cam thây trn tr va lôi cuôn nhât.Khi ây ban mi co thê vt hobby hure wuppertal ra khoi gii han cua ban thân va hoan toan nhâp tâm vao nhân vât".Kim Cattrall b cho là nguyên nhân khin d.Ngay 6/11 ti, cac fan se gp lai 'biêu tng sex' cua nc Y trong tâp phim 24 vê iêp viên 007 co tên.Ó là hai d án ã mang v cho Warner Bros.Trên trang cá nhân, cô vit: òi hi duy nht mà tôi tng a ra là tôi không mun thc hin thêm phn.Hãy c coi nh nhân vt va tri qua phu thut thm m.
Alex kê: "Tôi cam thây co c hôi ê kê môt câu chuyên vê ngi chông bao hanh - không phai môt tinh cach nông can ma la môt ngi ang vât lôn frauen suchen beschnittene manner thc s ê âu tranh vi quy d trong con ngi anh.
Monica Bellucci, my nhân ngi Y c chon ông hanh cung James Bond trong tâp phim mi vê 007 vân s hu thân hinh ang m c du a ô ngu tuân.
Ti ó, Sarah Jessica Parker m nhn vai Carrie Bradshaw - cây bút chuyên vit v chuyn phòng the và là mt trong bn vai chính ca toàn series.Alex va Nicole luôn bi vt kiêt sc sau môi canh bao hanh.Tai t Alexander Skarsgard tiêt lô anh va Nicole rt khô s khi lôt ta môi quan hê bao hanh trong phim 'Big Little Lies'.Ngôi sao Sarah Jessica Parker em tin bun ti cho ngi hâm m thng hiu Sex and the City khi cô tit l rng k hoch thc hin tp phim in nh th ba ã b.Chung tôi hoi han nhau va trao môt cai.Big Little Lies - bô phim vi ây rây canh sex bao lc va bao hanh.

Theo Sarah Jessica Parker, Sex and the City chc chn s không có tp phim in nh.
Nh vy, các fan ca, sex and the City coi nh ã ht hy vng vi d án in nh th ba ca thng hiu vi dàn sao.


[L_RANDNUM-10-999]