huren groningen funda

Hiernaast staat ter verduidelijking van suche frauen fur urlaub een aantal soorten kosten aangegeven of deze in rekening mogen worden gebracht bij de huurder.
De regel dat geen loon in rekening gebracht mag worden bij de huurder geldt niet als de huurder handelt met bedrijfsmatige doeleinden.Lees onderstaande informatie om te voorkomen dat je betaalt voor iets waartoe je niet verplicht bent.Natuurlijk moet je een intermediair betalen als je hem zelf opdracht hebt gegeven om voor u een woning te zoeken en de intermediair uitsluitend voor jou als huurder optreedt.Dat is echter niet zo vanzelfsprekend als het lijkt.Bemiddelingskosten, als je een woning wil huren via een intermediair kan het voorkomen dat je gevraagd wordt bemiddelingskosten of andere kosten te betalen.Het onderstaande gaat uit van eenzijdige en dus niet van tweezijdige bemiddeling.Deze kosten zijn voor de verhuurder.Er mag echter geen sprake zijn van het bedingen van een niet- redelijk voordeel (artikel 264 van boek 7 Burgerlijk Wetboek).Ook niet als hij (ook) van de verhuurder geen loon ontvangt.
Een intermediair die een woning op funda aanbiedt, bemiddelt ten aanzien van die woning altijd in opdracht van de verhuurder.
Wanneer mogen wel (bemiddelings)kosten in rekening gebracht worden?Bij tweezijdige bemiddeling zullen de kosten meestal onder loon vallen en om die reden niet aan een huurder doorberekend mogen worden.Gebruik de aangeboden conceptdocumenten als je onterecht (bemiddelings)kosten heeft betaald.Helaas biedt de wet geen volledige duidelijkheid over wat wel en wat niet onder het begrip loon valt.Kort gezegd moet het gaan om redelijke kosten waar een tegenprestatie van de intermediair of verhuurder tegenover staat.Over het algemeen wordt er echter van uitgegaan dat alle kosten die bij de bemiddeling zijn gemaakt in het proces van het zoeken naar een huurwoning en het sluiten van een huurovereenkomst als loon worden beschouwd.Dit is het geval indien er tegenover het bedongen voordeel geen of een verwaarloosbare tegenprestatie staat voor de huurder.Als een intermediair zowel in opdracht van de verhuurder als de huurder werkt (tweezijdige bemiddeling mag hij geen loon in rekening brengen fickkontakte dresden bij de particuliere huurder (artikel 417 en 427 van boek 7 Burgerlijk Wetboek).


[L_RANDNUM-10-999]