De större solcellsanläggningarna monterade på tak hos företag och kommersiella fastigheter är istället vidarekopplade till en växelriktare.
Människor och forskare har alltid fascinerats över solens strålar och dess kraft, och visst är det häftigt att vi kan ta tillvara på den energi som solen genererar?Hur fungerar solceller egentligen?Idag används solceller för bostadshus, villor, företag och offentliga byggnader.Under 60- och 70-talet blev solceller ett konkurrenskraftigt alternativ även på jorden, speciellt på platser där avståndet till elnätet är långt.För att kunna använda elen omvandlas den till växelström i en växelriktare.I sammanhanget är också forskningen kring energilagring värd att nämna.Solceller och solenergi tübingen escort kan kännas rätt tekniskt och komplicerat.
Så här fungerar solceller, solceller omvandlar ljuset direkt till elenergi med hjälp av så kallat halvledarmaterial.
Tekniken har självklart utvecklats och förfinats sedan größtes bordell europas saarbrücken dess men huvudsyftet är detsamma; att fånga in solens strålar som är fyllda med fotoner och sedan omvandla dessa små energipaket till elektricitet.
För att elen ska kunna användas i fastigheten används en så kallad växelriktare som omvandlar likström till växelström.Alltså kommer det positivt laddade skiktet bli ännu mer positivt laddat och det negativt laddade skiktet bli ännu mer negativt laddat än vad det var innan solens strålar träffat solcellen.I denna övergången skapas ett elektriskt fält som kommer att förflytta elektroner från det positivt laddade skiktet till det negativt laddade skiktet samtidigt som elektronhål förflyttas åt motsatt håll.Det finns olika typer av solceller men den mest förekommande typen av solceller som vi på Save by Solar använder är kristallina solceller.Man kopplar ihop ett antal solceller till en solpanel.Så här fungerar solceller, när solens strålar träffar solcellerna uppstår elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan av cellen.


[L_RANDNUM-10-999]